Namesakes for Milburga

Namesakes for MILBURGA:
  Saints: 1 saint
      Saint Milburga   ?-715