Namesakes for Noah

Namesakes for NOAH:
  Biblical Characters: 2 characters
      Noah   (m)   Gen. 5:25  
      Noah   (f)   Num. 26:23  

  Fictional Characters from Books: 1 character
      Noah Claypole   1838   Oliver Twist  

  Notable Actors and Actresses: 2 actors
      Noah Wyle   1971-  
      Taran Noah Smith   1984-