Namesakes for Radim

Namesakes for RADIM:
  Saints: 1 saint
      Saint Radim   970-1020