Namesakes for Zdislava

Namesakes for ZDISLAVA:
  Saints: 1 saint
      Saint Zdislava Berka   1220-1252