arwentroi's Personal Name Lists

Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 124 names on arwentroi's personal name list.
Name M/F Rating
ACACIA   f
ADRASTEIA   f
ADRIAN   m
AIKATERINE   f
AMETHYST   f
ANDRASTE   f
ANDREAS   m
ANDROMEDA   f
APRIL   f
ARABELLA   f
ARCADIA   f
ARCELIA   f
ARDEN   f
ARLENE   f
ARLETTE   f
ARLO   m
ARWA   f
ARWEN   f
ATHENA   f
AUGUSTA   f
BERNADETTE   f
BERYL   f
BEVERLY   f
BOADICEA   f
BOUDICCA   f
CASSANDRA   f
CATALINA   f
CATHERINE   f
CECILIA   f
CORALIE   f
DANAË   f
DANTE   m
DEMETRIA   f
DESMOND   m
DOMINIC   m
DORINDA   f
ÉOWYN   f
ESTELA   f
ESTELLE   f
FARAH   f
FARID   m
FARIDA   f
FARIDOON   m
FERID   m
FERNANDO   m
FIAMMETTA   f
FIONA   f
FLAVIA   f
FLAVIE   f
GAIA   f
GALADRIEL   f
GRAHAM   m
HARMONIA   f
HERMIONE   f
IRIS   f
ISIS   f
JUNE   f
KASUMI   f
KATARINA   f
KATE   f
KATHERINE   f
KATHLEEN   f
KATHRYN   f
KYLE   m
LAELIA   f
LALA   f
LALEH   f
LÁSZLÓ   m
LAYLA   f
LEIA (2)   f
LINA (1)   f
LING   f
LINNÉA   f
LINO   m
LINOS   m
LIV (1)   f
LIVIA (1)   f
LORELEI   f
LUCREZIA   f
MAXIMUS   m
MAXINE   f
MELODY   f
MIDORI   f
MINERVA   f
MORGANA   f
MORPHEUS   m
NANAMI   f
ODALYS   f
ODESSA   f
OPHELIA   f
ORNELLA   f
PADMA   f
PADMINI   f
PALOMA   f
PANDORA   f
PEARL   f
PERSEPHONE   f
PORTIA   f
RHIANNON   f
ROLAND   m
ROSELLA   f
ROWAN   m
SALOME   f
SCHEHERAZADE   f
SEDNA   f
SELA   f
SENECA   f
SHAHRAZAD   f
SOL (1)   f
SOLEIL   f
SORAYA   f
SUNNIVA   f
SYLVIA   f
SYLVIE   f
THALIA   f
TINUVIEL   f
TROY   m
VALERIA   f
VALERIE   f
VEGA   f
VICTOR   m
ZELDA (2)   f
ZÉNAÏDE   f
ZIVA   f