View Message

Subject: Re: Thorwald
Author: Dorchadas   (Authenticated as Lucille)
Date: November 30, 2017 at 9:00:13 PM
Reply to: Thorwald by Thorwald
Hoe kom je erbij dat Duitsers moeite hebben met het onderscheid tussen w en v in de spraak? Is dat uit eigen ervaring of ben je misschien wat beïnvloed door de grappen die Engelstaligen daar wel eens over maken (bij mijn weten voornamelijk in komische films)? Ik woon zelf in het grensgebied en heb dat tot nu toe nog niet meegemaakt. Mij lijkt het dat ze net als Nederlanders (die een nauwverwante taal spreken) prima in staat zijn om de w van een v te onderscheiden.


"How do you pick up the threads of an old life? How do you go on... when in your heart you begin to understand... there is no going back? There are some things that time cannot mend... some hurts that go too deep... that have taken hold." ~ Frodo Baggins
Messages in this thread:
  • Thorwald - Thorwald  Nov 21 2017, 3:48:07 PM
    • Re: Thorwald - Dorchadas  Nov 30 2017, 9:00:13 PM
    • Re: Thorwald - thegriffon  Nov 29 2017, 12:10:58 AM
    • Re: Thorwald - Rene  Nov 23 2017, 10:33:36 AM
    • Re: Thorwald - Meret  Nov 22 2017, 3:45:46 AM