Related Name Family Tree for the element "kai 2"

Family #1

Polynesian
(word)
Hawaiian
(word)
Kai 3   m & f
Hawaiian

Family #2

Hawaiian
(word)
+
Hawaiian
(word)
Kailani   f
Hawaiian
(using element)
Kaylani   f
English (Modern)
Kehlani   f
English (Modern)

Family #3

Hawaiian
(word)
+
Hawaiian
(word)
Kaimana   m & f
Hawaiian
(using element)