Namesakes

Æthelwine of Athelney   (m)   ?-6xx  
Saints