Namesakes

Alekos Sofianidis   (m)   1933-2010  
Notable Athletes   (soccer)