Related Names

APOLLON   m
Greek Mythology
APOLLONIOS   m
Ancient Greek
(via meaning)
APOLLONIA   f
Ancient Greek
ABELONE   f
Danish
LONE   f
Danish
(short form)
APOLENA   f
Czech
APOLENA   f
Slovak
APOLLINE   f
French
APOLLONIA   f
Italian
APOLÓNIA   f
Portuguese (European)
APOLÔNIA   f
Portuguese (Brazilian)
APOLONIA   f
Polish
POLA   f
Polish
(short form)
APOLONIA   f
Spanish
APOLONIJA   f
Slovene
POLONA   f
Slovene
(short form)
APOLLONIUS   m
Ancient Greek (Latinized)
PLEUN   m & f
Dutch
(diminutive)