Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Dositheus of Gaza   ?-530