Related Names

Eligius   m
Late Roman
Eligia   f
Late Roman
Eligia   f
Polish (Rare)
Eligia   f
Spanish
Eligio   m
Italian
Eligio   m
Spanish
Eligiusz   m
Polish
Éloi   m
French
Eloi   m
Catalan
Eloy   m
Spanish