Related Names

Apollon   m
Greek Mythology
Apollonios   m
Ancient Greek
(via meaning)
Apollonia   f
Ancient Greek
Abelone   f
Danish (Rare)
Lone   f
Danish
(short form)
Apolena   f
Czech
Apolena   f
Slovak
Apolline   f
French
Apollonia   f
Italian
Apolónia   f
Portuguese (European, Rare)
Apolônia   f
Portuguese (Brazilian, Rare)
Apolonia   f
Polish
Pola   f
Polish
(short form)
Apolonia   f
Spanish
Apolonija   f
Slovene
Polona   f
Slovene
(short form)
Apollonius   m
Ancient Greek (Latinized)
Pleun   m & f
Dutch
(diminutive)