Namesakes

Neoptolemus   (a.k.a. Pyrrhos)   (m)  
Characters in Greek Mythology
Pyrrhus   (a.k.a. Pyrrhos)   (m)  
Characters in Greek Mythology