Apostolos Nikolaidis

Revisions
Given Name(s): Apostolos
Surname(s): Nikolaidis
Gender: Male
Birth Date: 1896
Birth Place: Plovdiv, Bulgaria
Death Date: 1980 October 15
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Apostolos_Nikolaidis_%28athlete%29

Categories

Type: soccer
team:
position: