Olga Novokshchenova

Revisions
Given Name(s): Olga
Surname(s): Novokshchenova
Gender: Female
Birth Date: 1974
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Olga_Novokshchenova

Categories

Type: gold
Year: 2000
event: synchronized swimming - team
country: Russia
Type: gold
Year: 2004
event: synchronized swimming - team
country: Russia