Nikolay Kirov

Revisions
Given Name(s): Nikolay, Nikolai
Surname(s): Kirov
Gender: Male
Birth Date: 1957 November 22
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Kirov

Categories

Type: bronze
Year: 1980
event: 800 m
country: Soviet Union

Also Known As

Nikolai