Transcribe

Hiragana text Latin text
つくよみ Tsukuyomi


  1. Tsu

  2. つく
    Tsuku

  3. つくよ
    Tsukuyo

  4. つくよみ
    Tsukuyomi