Name days for Adrian

Bulgaria: August 26
Poland: March 4
Poland: March 5
Poland: July 8
Poland: September 8
Sweden: March 4

Name days for Adrián

Hungary: March 5
Hungary: May 5
Slovakia: March 23

Learn about name days.