Name days for Emilian

Bulgaria: July 18
Bulgaria: August 8
Poland: January 5
Poland: July 31
Poland: August 8
Poland: August 21
Poland: October 11
Poland: December 6

Learn about name days.