Namesakes for Evgeniy

Olympic Medalists: 1 bronze
      (bronze) Evgeniy Garanichev   2014   biathlon