Faolan
NameNamesakes
There was no name definition found for Faolan.

See:

FAOLÁN   m   Irish