By Relationship · Alphabetically · By Usage · Family Tree

Names related to Freya

EQUIVALENTS
DANISH: Freja
ENGLISH (BRITISH): Freya
GERMAN: Freya
ICELANDIC: Freyja
NORSE MYTHOLOGY: Frea, Freya, Freyja
NORWEGIAN: Frøya
SWEDISH: Freja
MASCULINE FORMS
DANISH: Frej
ICELANDIC: Freyr
NORSE MYTHOLOGY: Frey, Freyr
SWEDISH: Frej