Namesakes for Gunnar

Characters in Norse Mythology: 1 character
      Gunnar   (m)  
Icelandic Presidents and Prime Ministers: 1 prime minister
      (prime minister) Gunnar Thoroddsen   1980-1983  
Nobel Prize Winners: 1 economics
      (economics) Gunnar Myrdal   1974  
Norwegian Prime Ministers: 1 prime minister
      Gunnar Knudsen   1908-1910; 1913-1920  
Notable Athletes: 1 football, 1 soccer
      (soccer) Gunnar Nordahl   1921-1995  
      (football) Toby Gerhart (a.k.a. Gunnar)   1987-  
Notable Musicians: 1 composer
      Jóhann Jóhannsson (a.k.a. Gunnar)   1969-2018    
Olympic Medalists: 3 bronze, 3 silver, 2 gold
      (bronze) Gunnar Wennerström   1908   water polo  
      (silver) Gunnar Lindström   1924   javelin throw  
      (gold) Gunnar Höckert   1936   5000 m  
      (bronze) Stig Andersson-Tvilling (a.k.a. Gunnar)   1952   ice hockey  
      (silver) Gunnar Jervill   1972   archery - individual  
      (gold) Gunnar Larsson   1972   swimming - 200 m medley; swimming - 400 m medley  
      (bronze) Mats Hessel (a.k.a. Gunnar)   1984   ice hockey  
      (silver) Erik Karlsson (a.k.a. Gunnar)   2014   ice hockey