Namesakes for Hallvard

Saints: 1 saint
      Saint Hallvard Vebjørnsson   ?-1043