Namesakes for Kseniya

Olympic Medalists: 1 bronze/silver
      (bronze/silver) Ksenia Sankovich (a.k.a. Kseniya)   2008; 2012   rhythmic gymnastics