Names Related to Lucretius

Names that are related to LUCRETIUS:
LUCRÈCE   f & m   French
LUCRETIA   f   Ancient Roman, Roman Mythology
LUCRETIUS   m   Ancient Roman
LUCREZIA   f   Italian