Malgorzata
NamePopularityNamesakesName Days
Name days for Małgorzata
 Poland: January 18
 Poland: February 22
 Poland: February 25
 Poland: April 10
 Poland: April 13
 Poland: June 10
 Poland: July 13
 Poland: July 20
 Poland: August 27
 Poland: October 17
 Poland: November 2

Learn about name days.