Namesakes for Matthieu

Haitian Presidents: 1 president
      (president) Prosper Avril (a.k.a. Matthieu)   1988-1990  
Saints: 1 saint
      Saint Matthew of Beauvais (a.k.a. Matthieu)   ?-1098