Namesakes for Mykyta

Notable Athletes: 1 soccer
      (soccer) Mykyta Shevchenko   1993-  
Saints: 1 blessed
      Blessed Nykyta Budka (a.k.a. Mykyta)   1877-1949