Nabu-Kudurri-Usur
NameRelated NamesRelatedRatings
By Relationship · Alphabetically · By Usage · Family Tree

Names related to Nabu-Kudurri-Usur

EQUIVALENTS
BABYLONIAN: Nebuchadnezzar
BIBLICAL GREEK: Nabouchodonosor
BIBLICAL HEBREW: Nevukhadnetztzar
BIBLICAL LATIN: Nabuchodonosor
BIBLICAL: Nebuchadnezzar
OTHER RELATIONS
SEMITIC MYTHOLOGY: Nabu