Namesakes for Nika (2)

Notable Musicians: 1 singer
      Nika Turković   1995-   pop  
Other Leaders: 1 prime minister
      Prime Minister Nikoloz Gilauri (a.k.a. Nika)   2009-2012   Georgia