Nikita
NameSubmitted NameSubmittedPopularityNamesakesName Days
Name days for Nikita
 Poland: April 16
 Poland: June 10
 Poland: September 28

Learn about name days.