By Relationship · Alphabetically · By Usage · Family Tree

Names related to Noe

EQUIVALENTS
ARABIC: Nuh
BIBLICAL GREEK: Noe
BIBLICAL HEBREW: Noach
BIBLICAL LATIN: Noe
BIBLICAL: Noah
DUTCH: Noach
ENGLISH: Noah
FINNISH: Nooa
FRENCH: Noé
HEBREW: Noach
ITALIAN: Noè
LITHUANIAN: Nojus
PORTUGUESE: Noé
SPANISH: Noé
SWEDISH: Noak
TURKISH: Nuh