Name days for Odo

Croatia: November 18
Poland: January 14
Poland: June 19
Poland: July 4
Poland: November 18

Learn about name days.