SAMMI
GENDER: Feminine
PRONOUNCED: SAM-ee   [key]
Meaning & History
Related Names
VARIANTS: Sam, Sammie, Sammy
MASCULINE FORMS: Sam, Sammie, Sammy, Samuel
OTHER LANGUAGES: Samantha (Dutch), Samanta, Samantha, Samuela (Italian), Samanta (Spanish)
SHARE