Swietopelk
NameName Days
Name days for Świętopełk
 Poland: June 1
 Poland: September 25

Learn about name days.