Swithhun
NameNamesakes

Namesakes for Swithhun

Saints: 1 saint
      Saint Swithin (a.k.a. Swīþhūn)   ?-862