Namesakes for Theodotus

Saints: 4 saints
      Saint Theodotus   ?-270  
      Saint Theodotus of Ancyra   ?-304  
      Saint Theodotus   ?-325  
      Saint Theodotus   ?-334