Namesakes for Trygve

Nobel Prize Winners: 1 economics
      (economics) Trygve Haavelmo   1989  
Norwegian Prime Ministers: 1 prime minister
      Trygve Bratteli   1971-1972; 1973-1976  
Notable Musicians: 1 singer
      Trygve Wiese   1985-