Names related to Vashti

WASHTI   f
Biblical Hebrew
VASHTI   f
Biblical