Namesakes for Waldo

Notable Writers: 1 author
      Ralph Waldo Emerson   1803-1882