Given Name ZAKIYA

GENDER: Feminine
USAGE: Arabic
OTHER SCRIPTS: ذكيّة (Arabic)

Meaning & History

Variant transcription of ZAKIYYA.
VARIANTS: Zakiah, Zakiyya
MASCULINE FORM: Zaki
Entry updated December 8, 2017