Names Related to Zevulun

Names that are related to ZEVULUN:
ZABOULON   m   Biblical Greek
ZABULON   m   Biblical Latin
ZEBULON   m   Biblical
ZEBULUN   m   Biblical
ZEVULUN   m   Biblical Hebrew