Name Days for Izaak

Name days for IZAAK:
 Poland: November 12