Namesakes for Kurt

Namesakes for KURT:
  Bulgarian Kings and Tsars: 1 king
      King Kubrat (a.k.a. Kurt)   632-665  

  German Chancellors: 3 chancellors
      Kurt von Schleicher   1932-1933  
      Kurt Georg Kiesinger   1966-1969  
      Gerhard Schröder (a.k.a. Kurt)   1998-2005  

  Nobel Prize Winners: 2 chemistry
      (chemistry) Kurt Alder   1950  
      (chemistry) Kurt Wüthrich   2002  

  Notable Musicians: 1 musician
      Kurt Cobain   1967-1994   rock  

  Notable Philosophers and Thinkers: 1 mathematician
      Kurt Gödel   1906-1978  

  Notable Writers: 1 author
      Kurt Vonnegut   1922-2007