jodirae's Personal Name Lists

Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 106 names on jodirae's personal name list.
Name M/F Comment Rating
AMADEUS  m  mn 
AMELIA  f  mn 
ANNELIES  f   
ARAM (1)  m   
ASPEN  f   
AVERY  m  mn 
AVIVA  f   
BRAM  m  mn 
BRYNN  f  mn 
CADELL  m   
CALLAHAN  m   
CALLOWAY    
CALLUM  m   
CAMILLA  f   
CAMILLE  f & m   
CARMEN  f   
CORMAC  m   
DANICA  f   
DECLAN  m   
DERMOT  m   
ELAM  m   
ELISE  f   
EMERSON  m   
EMERY  m & f   
EMMANUEL  m  mn 
EVANDER (1)  m   
EVERETT  m   
FERN  f   
FINLEY  m   
FINN (1)  m   
FIONA  f   
FIORENZA  f   
FLYNN  m   
FOREST  m  mn 
GABRIELLE  f  mn 
GALLAGHER  m   
GIANNA  f   
GILES  m   
HADLEY  f   
HOSANNA  f  mn 
HUDSON  m   
JANAE  f  mn 
JASPER  m   
JOACHIM  m   
JOASH  m   
JOBETH  f   
JOELLE  f  mn 
JOETTA  f   
JOSEPHINE  f  mn 
JOSIAS  m  mn 
JUNIA  f   
JUNO  f   
KAI (1)  m   
KEZIA  f   
LACHLAN  m   
LINCOLN  m   
LISE  f  mn 
MACK (1)  m  mn 
MACKENZIE  m  or Mackinlay 
MAE  f  mn 
MAËLLE  f   
MAKAIO  m   
MATEA  f  Mattea 
MATEO  m   
MILES  m   
MILO  m   
MIRIAM  f   
MONROE  m   
MONTGOMERY  m  mn 
MORGAN (2)  f   
MORLEY  f   
MURDOCH  m   
NADIA (1)  f   
NADINE  f   
NAOMI (1)  f   
NARELLE  f  mn 
NATALIA  f   
NIKO  m   
ODELL  m   
PLUM  m & f   
QUIDEL  m   
QUINCY  m   
RAE  f  mn 
REID  m   
ROMAN  m   
ROMILLY  f & m   
ROMY  f   
RÓNÁN  m   
ROWAN  m & f   
SABINA  f   
SADIE  f   
SIMONE (1)  f   
SORAYA  f   
STELLAN  m   
STERLING  m   
SULLIVAN  m  mn 
SUNNIVA  f   
TADEO  m   
TAMSIN  f  mn 
TATE  m   
TATUM  f   
TENNYSON  m   
TIAGO  m   
TITUS  m   
WHITAKER  m   
YOLANDA  f