jodirae's Personal Name Lists

Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 106 names on jodirae's personal name list.
Name M/F Comment Rating
AMADEUS   m  mn 
AMELIA   f  mn 
ANNELIES   f   
ARAM (1)   m   
ASPEN   f   
AVERY   m  mn 
AVIVA   f   
BRAM   m  mn 
BRYNN   f  mn 
CADELL   m   
CALLAHAN   m   
CALLOWAY   m   
CALLUM   m   
CAMILLA   f   
CAMILLE   f & m   
CARMEN   f   
CORMAC   m   
DANICA   f   
DECLAN   m   
DERMOT   m   
ELAM   m   
ELISE   f   
EMERSON   m   
EMERY   m & f   
EMMANUEL   m  mn 
EVANDER (1)   m   
EVERETT   m   
FERN   f   
FINLEY   m   
FINN (1)   m   
FIONA   f   
FIORENZA   f   
FLYNN   m   
FOREST   m  mn 
GABRIELLE   f  mn 
GALLAGHER   m   
GIANNA   f   
GILES   m   
HADLEY   f   
HOSANNA   f  mn 
HUDSON   m   
JANAE   f  mn 
JASPER   m   
JOACHIM   m   
JOASH   m   
JOBETH   f   
JOELLE   f  mn 
JOETTA   f   
JOSEPHINE   f  mn 
JOSIAS   m  mn 
JUNIA   f   
JUNO   f   
KAI (1)   m   
KEZIA   f   
LACHLAN   m   
LINCOLN   m   
LISE   f  mn 
MACK (1)   m  mn 
MACKENZIE   m  or Mackinlay 
MAE   f  mn 
MAËLLE   f   
MAKAIO   m   
MATEA   f  Mattea 
MATEO   m   
MILES   m   
MILO   m   
MIRIAM   f   
MONROE   m   
MONTGOMERY   m  mn 
MORGAN (2)   f   
MORLEY   f   
MURDOCH   m   
NADIA (1)   f   
NADINE   f   
NAOMI (1)   f   
NARELLE   f  mn 
NATALIA   f   
NIKO   m   
ODELL   m   
PLUM   m & f   
QUIDEL   m   
QUINCY   m   
RAE   f  mn 
REID   m   
ROMAN   m   
ROMILLY   f   
ROMY   f   
RÓNÁN   m   
ROWAN   m & f   
SABINA   f   
SADIE   f   
SIMONE (1)   f   
SORAYA   f   
STELLAN   m   
STERLING   m   
SULLIVAN   m  mn 
SUNNIVA   f   
TADEO   m   
TAMSIN   f  mn 
TATE   m   
TATUM   f   
TENNYSON   m   
TIAGO   m   
TITUS   m   
WHITAKER   m   
YOLANDA   f