Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Agapius of Sebaste (a.k.a. Agapios)   -c. 315