אלרואי

Popularity (masculine) in Israel

2015 2016 2017 2018 610 488 366 244 122 2014 2019
    

Numbers

 אלרואי/Alroi (masculine) 
 Year   Rank   Times Used 
2019 #59 292
2018 #51 361
2017 #52 366
2016 #55 362
2015 #64 266
2014 - -