Namesakes

Biblical Characters: 1 character
Darda (a.k.a. Dara)   1 Kgs. 4:31  
Notable Athletes: 1 golf
(golf) Zakiya Randall (a.k.a. Dara)   1991-  
Notable Musicians: 1 singer
Nas (a.k.a. Dara)   1973-   hip hop  
Olympic Medalists: 1 bronze/gold/silver, 1 gold
(bronze/gold/silver) Dara Torres   1984; 1988; 1992; 2000; 2008   swimming  
(gold) Dara Howell   2014   freestyle skiing